PaedDr. Marián Žuk

Sem vložte podnadpis

PaedDr. Marián Žuk, sa narodil 7. apríla 1969 v Humennom. Hudbou sa začal zaoberať na ĽŠU v Medzilaborciach, odbor hra na akordeóne a klarinete (uč. Ľ. Onačila). V rokoch 1983- 1988 študoval na Konzervatóriu v Košiciach, odbor hra na fagote (prof. R . Krajčo). Následne pokračoval v štúdiu na Vysokej škole muzických umení v Bratislave, (1988- 1992) odbor hra na fagote (Doc. J. Martanovič).   V roku   2011   na   Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, mu bol udelený titul doktor pedagogiky PaedDr.

Už ako študent na VŠMU pôsobil v orchestri SOČR Bratislava a ŠFK. Od roku 1992 je stálym členom orchestra Štátnej filharmónie Košice a učiteľom hudobného odboru na ZUŠ Bernolákova 26 v Košiciach. Od roku 2012 pôsobí pedagogicky aj na Konzervatóriu v Košiciach ako učiteľ v odbore hra na fagote. Počas 27 - ročnej hudobnej praxe účinkoval s rozličnými orchestrami doma aj v zahraničí. Spolupracoval pri nahrávaní vyše 100 CD titulov, spolupracoval pri nahrávaní hudby k muzikálom Fidlikant na streche, Tisícročná včela, nahrával hudby k filmom, rozprávkam... Spolupracoval aj so zoskupeniami z iných žánrov hudby ( Desmod, Šarišan, Kandráčovci, Dychový orchester mladých Košice... )