Mgr. Martina Zlacká

učiteľka

Mgr. Martina Zlacká

Učiteľka talianskeho a slovenského jazyka. 
Vyštudovala Filologickú fakultu UMB, prekladateľstvo a tlmočníctvo, taliansky jazyk a kultúru - slovenský jazyk a literatúru. Následne absolvovala doplňujúce pedagogické štúdium na Filozofickej fakulte PU.

V rokoch 2005 - 2007 pôsobila ako externá prekladateľka a tlmočníčka talianskeho jazyka. Taliansky jazyk vyučuje nepretržite od roku 2005 v košických firmách a jazykových školách. Vyučovala pol roka aj na gymnáziu, pripravuje na medzinárodné skúšky z talianskeho jazyka PLIDA a dodnes vyučovala TJ približne stovku jednotlivcov. Mnohokrát navštívila Taliansko a dva mesiace tam aj pracovala, preto detailne pozná talianske prostredie a mentalitu.

Na Konzervatóriu vyučuje taliansky jazyk od roku 2010 a momentálne aj predmet javisková reč.