Žiaci oddelenia hry na strunových nástrojoch
2018/2019

Husle

1. I.B Čech František

2. I.B Hanzalová Iveta

3. I.B Triščíková Zuzana

4. I.B Fendek Gabriel

5. I.B Gajdošová Judita

6. I.B Porvažníková Slávka

7. II.B Galdunová Júlia

8. II.B Buraš Matej

9. II.B Vartovník Ladislav

10. II.B Roshko Myroslava Yuliia

11. II.B Rác Lukáš

12. III.B Balogh Mário

13. III.B Baňas Stanislav

14. III.B Oláh Dávid

15. III.B Poľanovská Tímea

16. III.B Salzer Samuel

17. III.B Spišiaková Anna

18. III.B Kočiš Daniel

19. III.B Magdová Sára

20. III.B Melišek Miroslav

21. III.B Terkaničová Kristína

22. IV.B Astrabová Andrea

23. IV.B Bačová Katarína

24. IV.B Popaďáková Terézia

25. IV.B Kaščáková Mária

26. IV.B Katuščaková Miriama

27. V. ročník Babinčáková Martina

28. V. ročník Danišovská Lukrécia

29. V. ročník Mušutová Terézia

30. V. ročník Čižmárová Mária Martina

31. V. ročník Kollárová Júlia

32. V. ročník Seman Peter

33. V. ročník Mušutová Terézia

34. VI. ročník Kubina Jakub

35. VI. ročník Migášová Klaudia

36. VI. ročník Vyrostko DamiánViolončelo

1. I.B Mušuta Roman

2. III.B Zastko Patrik

3. III.B Radič Daniel

4. IV.B Petuchovská Kira

5. VI. ročník Szatványiová Ľudmila


ViolaKontrabas

1. II.B Kokyová Magdaléna

2. III.B Bencová MiriamCimbal

1. I.B Bubenová Bianka

2. III.B Lenártová Stanislava

3. IV.B Vansač Štefan

4. V. ročník Harachová Ivana

5. VI. ročník Gladišová AndreaGitara

1. I.B Chalupecký Gregor

2. III.B Mitrová Júlia Eliána

3. III.B Mušuta Augustín

4. III.B Kmec Jakub

5. III.B Tabáček TomášHra na harfe

1. I.B Szabó Zsófia