Žiaci oddelenia hry na strunových nástrojoch
2016/2017

Husle

1. I.B Buraš Matej

2. I.B Vartovník Ladislav

3. I.B Galdunová Júlia

4. I.B Pitková Bernadeta

5. I.B Roshko Myroslava Yuliia

6. II.B Salzer Samuel

7. II.B Oláh Dávid

8. II.B Spišiaková Anna

9. II.B Terkaničová Kristína

10. II.B Balogh Mário

11. II.B Kočiš Daniel

12. II.B Magdová Sára

13. II.B Melišek Miroslav

14. II.B Poľanovská Tímea

15. II.B Baňas Stanislav

16. III.B Astrabová Andrea

17. III.B Bačová Katarína

18. III.B Kaščáková Mária

19. III.B Katuščaková Miriama

20. III.B Popaďáková Terézia

21. IV.B Mušutová Terézia

22. IV.B Čižmárová Mária Martina

23. IV.B Seman Peter

24. IV.B Galík Štefan

25. IV.B Babinčáková Martina

26. IV.B Kollárová Júlia

27. IV.B Danišovská Lukrécia

28. V. ročník Migášová Klaudia

29. V. ročník Vyrostko Damián

30. V. ročník Kubina Jakub

31. VI. ročník Maniak Dominik

32. VI. ročník Lelák Branislav

33. VI. ročník Sabatulová Benedikta

34. VI. ročník Krakovská Mária


Violončelo

1. II.B Radič Daniel

2. II.B Zastko Patrik

3. III.B Petuchovská Kira

4. V. ročník Szatványiová Ľudmila


Viola

1. II.B Novák Ondrej

2. V. ročník Ščerbáková Mária

3. VI. ročník Čižmár Peter


Kontrabas

1. V. ročník Bálintová Alexandra

2. III.B Činčala Filip

3. II.B Bencová Miriam

4. VI. ročník Petruš Marko

5. I.B Kokyová Magdaléna


Cimbal

1. II.B Lenártová Stanislava

2. III.B Vansač Štefan

3. IV.B Harachová Ivana

4. V. ročník Gladišová Andrea

5. VI. ročník Takáč Štefan


Gitara

1. II.B Mušuta Augustín

2. II.B Tabáček Tomáš

3. II.B Kmec Jakub

4. II.B Mitrová Júlia Eliána

5. V. ročník Volák Adrián

6. VI. ročník Volák Adrián