Žiaci oddelenia spev

Spev

1. I.A Dlugošová Sára

2. I.A Kerekešová Bianka

3. I.A Marcinová Natália

4. I.A Olejár Oliver

5. I.A Belinová Lea

6. I.A Boguská Slávka

7. I.A Kurilla Daniel

8. II.A Benčo Jakub

9. II.A Dzurenková Lýdia

10. II.A Lesáková Tatiana

11. II.A Lachová Anna

12. II.A Kočišová Frederika

13. II.A Horváth Dávid

14. II.A Vranec Richard

15. III.B Kokolusz Krisztián

16. III.B Ronďoš Dominik Róbert

17. III.B Rusyn Stanislav

18. III.B Vassová Stanislava

19. III.B Gáč Peter

20. III.B Chovanová Paulína

21. III.B Sedláček Leonard

22. IV.A Gildeinová Barbora

23. IV.A Zalishchuk Viktoriya

24. IV.A Beňová Petra

25. IV.A Borko Stanislav

26. V. ročník Potoma Martin

27. V. ročník Margová Jana

28. V. ročník Micenko Vladislav

29. VI. ročník Ivanová Barbora

30. VI. ročník Kislanová Natália