Mgr. art. Zuzana Weissová

Po absolutóriu odboru tanec na košickom konzervatóriu absolvovala bakalárske štúdium na VŠMU v Bratislave, odbor didaktika moderného tanca. Pedagogicky pôsobila na košických ZUŠ v Divadle J. K. Tyla v Plzni, v súbore moderného tanca Bobalet, Košice v TŠ Omega, Košice a v súbore moderného tanca DANZARIA, Montevarchi v Taliansku. Absolvovala rad tanečných seminárov doma aj v zahraničí. Pôsobila aj ako členka súboru moderného tanca TREMOLO, Košice. V roku 1997 získala 2. miesto za súčasnú choreografiu na Súťažnej prehliadke tanečných umelcov BRNO´97. Na Konzervatóriu Košice/Timonova vyučuje predmety moderný tanec, tanečná výchova, pohybová výchova.