Mgr. Marta Vilhanová

pedagogička

Vzdelanie

1973 - 1978 Filozofická fakulta UPJŠ v Prešove

1969 - 1973 Gymnázium Poštová 9, Košice

Zamestnanie

1. september 1979 - 21. september 1986 Ľudová škola umenia - Košice , učiteľka LDO

22. september 1986 - 2. február 1992 Ľudová škola umenia - Sliač, učiteľka LDO

od 3. februára 1992 aktuálne Konzervatórium Košice, Timonova 2, 042 03 Košice, stredoškolská učiteľka

Osobné úspechy

Laureátka súťaží v umeleckom prednese:

Hviezdoslavov Kubín (1978)

Akademický Prešov (1978)

Moravský festival poézie (1978)

Vansovej Lomnička (1980 a 1981)


1973 - 1975

členka úspešného Študentského divadla FF UJPŠ pod vedením prof. Karola Horáka

Úspechy so študentmi na súťažiach v umeleckom prednese poézie a prózy:

Poděbradské dni poézie

Hviezdoslavov Kubín

Moravský festival poézie

Beniakove Chynorany

Horovov Zemplín