Zájazd do Viedne na klavírny recitál        Daniila Trifonova.
26. 11. 2017