VI. Svätomartinský festival v obci Veľké Trakany
15. októbra 2016