Riaditeľstvo školy

Mgr. art. Aneta Hollá, ArtD. - riaditeľka školy od 1. 7. 2019

Po štúdiu na Konzervatóriu v Košiciach u Mgr. art. Ludmily Šomorjaiovej pokračovala na HTF VŠMU v Bratislave v triede doc. Mgr. art. Hany Štolfovej - Bandovej ArtD., u ktorej ukončila v roku 2012 aj doktorandské štúdium.

Absolvovala spevácke kurzy v Rakúsku, Česku, Nemecku, Poľsku a na Slovensku. Predstavila sa na mnohých festivaloch (napr. Pražská jar, Festival hudby v Strasburgu atď.); možnosť spievať pod taktovkou dirigentov ako Simon Halsey, Terry Edwards, Jonatan Noth, Christopher Hogwood, spolupracovala so Shanghaiskou filharmóniou, Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz, pravidelne spolupracuje aj so Súborom pre starú hudbu pod vedením Petra Zajíčka, s ktorým uskutočnila viaceré vystúpenia na Slovensku a v Českej republike, no najmä úspešné turné v Guatemale a Mexiku. Absolvovala aj turné po Japonsku s viedenským orchestrom Wiener Walzer Orchester.

Hosťovala v Národnej opere vo Vilniuse (Litva), v Opere v Kolíne nad Rýnom (Nemecko) ako Ginevra Scotti (F. Schrecker -Die Gezeichneten ) a ako Diana (J.Offenbach-Orfeus v podsvetí ).