Mgr. art. Zuzana Udičová
(rod. Slivková)

Zuzana Slivková sa narodila vo Vranove nad Topľou. Tu začala v šiestich rokoch navštevovať Základnú umeleckú školu v triede Anny Fetkovičovej. Po úspešnom absolvovaní pokračovala v štúdiu hry na klavíri na Konzervatóriu v Košiciach v triede Mgr.art. Melánie Hermanovej a Mgr.art. Ivety Čisárikovej. Zároveň sa aktívne venovala komornej hre v klavírnom duu v triede MgA. Anny Ličkovej a v klavírnom triu  v triede Milana Červenáka, ArtD.. Od roku 2008 študovala na Akadémií umení v Banskej Bystrici pod vedením Prof.Zuzany Paulechovej - Niederdorfer a doc. Evy Cáhovej, ArtD.. V roku 2011 získala na celoslovenskej súťaži Musica Slovaca čestné uznanie a o rok neskôr na medzinárodnej klavírnej súťaži Forum per Tasti cenu Hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora (Hanuš Domanský - Bagately). Pravidelne sa zúčastňovala medzinárodných klavírnych kurzov u pedagógov ako Otto Niederdorfer, Oleg Mantur, Anna Stempin, Andrzej Jasiński, Jaroslav Drziewiecki, Maksymilian Bylicki, Andrzej Pikul a iní. Od septembra 2013 pôsobí na Konzervatóriu v Košiciach.