Mgr. art. Alena Trnová
pedagóg

V roku 1972 bola prijatá na konzervatórium v Košiciach, ktoré absolvovala v roku 1978 v triede K. Brejkovej (prvé dva roky študovala v triede P. Pukla). V rokoch 1979 - 83 študovala hru na flaute u M. Jurkoviča na VŠMU v Bratislave. V rokoch 1976 - 78 hrala v orchestri Štátneho divadla v Košiciach na pozícii druhej flauty a tú istú pozíciu zastávala v rokoch 1978 - 84 v Štátnej filharmónii Košice. V roku 1978 pedagogicky pôsobila na ĽŠU v Prešove a súčasne externe vyučovala na košickom konzervatóriu, kde je od roku 1979 až do súčasnosti internou pedagogičkou. V 80. rokoch spolupracovala s košickým dychovým triom - klarinetistom J. Kleinom a fagotistom V. Kleinom.