Mgr. art. Andrea Tóthová

Spev študovala na Žilinskom Konzervatóriu v triede profesorky Jany Škripekovej. Vysokoškolské  štúdia  absolvovala  v  na Pedagogickej  fakulte KU, katedre hudby v Ružomberku pod vedením L. Šomorjaiovej v odbore učiteľstvo odborných umeleckých predmetov, zameranie - SPEV. V rokoch 1991-1992 pôsobila ako členka profesionálneho Slovenského komorného zboru pod taktovkou dirigenta Miroslava Procházku v Bratislave. V roku 1993 sa stala členkou operného zboru v Štátnom divadle v Košiciach. Už počas pôsobenia v košickom divadle, taktiež v roku 1993 začala vyučovať spev na ZUŠ - Jantárová 6, na ktorej pôsobí dodnes. Od roku 2009 pôsobí ako pedagóg operného spevu na Konzervatóriu v Košiciach.