Mgr. art. Peter Tomko

Na ZUŠ v Levoči sa venoval hre na akordeóne a gitare. V roku 2001 absolvoval Konzervatórium Košice v gitarovej triede J. Haluzu a v roku 2007 absolvoval so získaním Ceny dekana Akadémiu umení v Banskej Bystrici pod vedením J. Labanta. Koncertoval vo viacerých krajinách Európy, zúčastnil sa na mnohých hudobných festivaloch v krajinách V-4, Chorvátsku, Nemecku, Taliansku, Švajčiarsku a Lichtenštainsku. Absolvoval kurzy u osobností ako sú: Jorgos Panetsos, Wolfgang Lendle, Leon Koudelak, Štěpán Rak, Roberto Aussel, John Duarte, Leo Brouwer a Costas Cotsiolis. Pravidelne sa zúčastňuje na rôznych umeleckých a kultúrno-spoločenských podujatiach, rovnako ako aj na nahrávkach pre rozhlas a televíziu. Často spolupracuje aj s umelcami pop, jazz a world-music. Venuje sa aj komponovaniu a aranžovaniu hudby v oblasti filmu a divadla. Na Konzervatóriu Košice vyučuje hru na gitare.