Mgr. art. Štefan Tkáč
pedagóg

V rokoch 1983-89 študoval na košickom konzervatóriu v klarinetovej triede K. Klocáňa. V rokoch 2006-11 absolvoval diaľkovou formou na AMU v Banskej Bystrici hru na saxofóne v triede             A. Stepanova. Po absolutóriu konzervatória nastúpil do orchestra DJZ v Prešove, kde začal hrať okrem klarinetu aj na saxofóne. Ako obdivovateľ jazzu a alternatívnej hudby hrá v rôznych kapelách (Fade Out, 100 múch, First Slovak Pink Floyd Revival, T.O.P. Big Band Prešov). Od roku 2006 vyučuje externe a od roku 2009 interne hru na saxofóne na Konzervatóriu Košice.