Prijímacie talentové skúšky

pre šk. rok 2021/2022

Prijímacie talentové skúšky 

Zmeny nastali aj pri termínoch na prijímacie konanie na stredné školy. 

Talentové prijímacie skúšky sa uskutočnia 5. a 6. mája 2021.