Symbolické odovzdávanie kľúča
Bartolomej Buráš sa lúči s funkciou a symbolicky odovzdáva kľúč od školy novej riaditeľke Anete Hollej