Mgr. art. Martin Švec
pedagóg

Absolvoval štúdium hry na klarinete na Konzervatóriu v Košiciach v triede K. Klocáňa (1990-1996). Následne, do roku 2001, pokračoval v štúdiu na VŠMU v triede J. Luptáčika st. Od roku 2000 pôsobí v Štátnej filharmónii Košice ako hráč 1. klarinetu (od roku 2010 vedúci skupiny klarinetov). Od roku 2004 pôsobí aj ako pedagóg na košickom konzervatóriu - hra na klarinete. V rokoch 2005-2008 bol členom orchestra Štátneho divadla Košice (klarinet a basklarinet). V roku 2007 získal Zlatú notu Slovenskej sporiteľne, ktorá sa udeľuje najlepšiemu hráčovi orchestra do 35 rokov. Od roku 2008 vystupuje aj ako sólista so ŠFK doma i v zahraničí (Maďarsko, Poľsko...) a hosťuje aj v rôznych orchestroch a telesách. Pôsobí taktiež v oblasti komornej hry (klarinetové kvarteto, dychové trio a kvinteto a iné zoskupenia).