Oddelenie strunových nástrojov

súťaže

Školský rok 2017/2018

Anna Lugovkina - violončelo

Absolútna víťazka

1. miesto v 1. kategórii  

Súťaž študentov konzervatórií SR v hre na viole, violončele a kontrabase na našej škole. (od 9. - 11. 4. 2018 )

Daniel Radič - violončelo

2. miesto v 1. kategórii


Súťaž študentov konzervatórií SR v hre na viole, violončele a kontrabase na našej škole. (od 9. - 11. 4. 2018 )

Patrik Zastko - violončelo

3. miesto v 1. kategórii 


Súťaž študentov konzervatórií SR v hre na viole, violončele a kontrabase na našej škole. (od 9. - 11. 4. 2018 )

Peter Čižmár - viola

1 miesto v 2. kategórii

Súťaž študentov konzervatórií SR v hre na viole, violončele a kontrabase na našej škole. (od 9. - 11. 4. 2018 )

Jakub Kmec - gitara 2. miesto, v 1. kategórii

Cena Hudobného fondu

Súťaž študentov konzervatórií SR v hre na gitare v Žiline 

Myroslava Yuliia Roshko

čestné uznanie

22. ročník medzinárodnej súťaže Bohdana Warchala (27. 4. - 1. 5. 2018