Klavírne oddelenie

súťaže

Školský rok 2017/2018

Kateryna Shapran 

Prestížna medzinárodna prehliadka klaviristov

FORUM PER TAST v Banskej Bystrici čestné uznanie 

Balázs Fazekaš 

2. miesto

Medzinárodná súťaž

Dezidera Zadora v Užhorode. 

(od 22. - 25. marca 2018)