Dychové nástroje

súťaže

Školský rok 2017/2018

Viktor Sabol - 1. miesto - hra na fagote

Medzinárodná súťaž v hre na dychové nástroje v poľskom meste Kielce. (8. - 11. marca 2018) 

Matúš Piasecký

1. kategória - 2. miesto 

Hra na trúbke

Súťaž študentov konzervatórií SR v hre na plechových, dychových nástrojoch v Banskej Bystrici. 

Gregor Chalupecký 

1. kategória - 3. miesto

Hra na pozaune

Súťaž študentov konzervatórií SR v hre na plechových, dychových nástrojoch v Banskej Bystrici. 

Dominik Gura 

2. kategória - 2. miesto

Hra na trúbke

Súťaž študentov konzervatórií SR v hre na plechových, dychových nástrojoch v Banskej Bystrici. 

Nikola Mesárošová -  flauta 

čestné uznanie v 1. kategórii 

Súťaže študentov konzervatórií SR 

hra na drevených dychových nástrojoch - Bratislava

Anna Suváková - hoboj 

3. miesto v 1.  kategórii

Súťaže študentov konzervatórií SR

hra na drevených dychových nástrojoch - Bratislava

Jakub Prokop -  klarinet 

čestné uznanie v 1. kategórii 

Súťaže študentov konzervatórií SR

hra na drevených dychových nástrojoch - Bratislava

Martin Majoroš -  fagot 

3.miesto v 1. kategórii  

Súťaže študentov konzervatórií SR

hra na drevených dychových nástrojoch - Bratislava

Viktor Sabol - fagot 

1.miesto 2. kategórii 

Súťaže študentov konzervatórií SR

hra na drevených dychových nástrojoch - Bratislava

Zuzana Fečková  saxofón 

3. miesto v 1. kategórii 

Súťaže študentov konzervatórií SR

hra na drevených dychových nástrojoch - Bratislava

Peter Poklemba - saxofón 

2.miesto v 1. kategórii  

Súťaže študentov konzervatórií SR

hra na drevených dychových nástrojoch - Bratislava