Súťaž študentov konzervatórií SR
v hre na viole, violončele, kontrabase