Mgr. art. Daniel Straka, ArtD. 

pedagóg

Mgr. art. Daniel Straka, ArtD.

Po ukončení štúdií na Akadémií umení v Banskej Bystrici nastúpil ako interný člen do Divadla Jonáša Záborského v Prešove, kde pôsobí doteraz. Približne v rovnakom čase rozšíril náš pedagogický kolektív, pričom nastúpil na pozíciu učiteľa Javiskového pohybu a Pantomímy. Okrem divadla v Prešove pôsobí a pôsobil ako herec, tanečník a choreograf v divadlách v Prešove, Nitre, Žiline, Zvolene, Rožňave... Momentálne sa zameriava na detského diváka, je umeleckým vedúcim v Divadle pre deti - CILILING v Prešove, odkiaľ si občas odbehne za televíznymi povinnosťami do Bratislavy.