Spolupráca s partnerskou školou v Kielciach

26.06.2015 - Koncert v spolupráci s partnerskou školou v Kielciach (PL)