Oddelenie spevu

súťaže

Školský rok  2017/2018

Jana Margová 

1. miesto

MEDZINÁRODNÁ SPEVÁCKA SÚŤAŽ

ANTONÍNA DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VAROCH

V KATEGÓRII OPERNÉ NÁDEJE