Mgr. art. Rastislav Šoltýs
pedagóg

Od roku 1994 až do roku 2000 študoval na Konzervatóriu Košice hru na hoboji u Š. Sklenku. Počas štúdia sa trikrát zúčastnil súťaže slovenských konzervatórií, kde získal aj rôzne ocenenia. V tomto období absolvoval ako výpomoc hru v Štátnej filharmónii Košice. Od roku 1999 študoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici u I. Fáberu a od roku 2001 na VŠMU v Bratislave v triede J. Ďurdinu. Počas štúdií na vysokej škole sa aktívne venoval komornej hre a pôsobil v rôznych komorných a symfonických orchestroch. Od roku 2010 pôsobí na košickom konzervatóriu ako pedagóg odboru hra na hoboji.