Metodický deň v Smižanoch

Oddelenie školstva Spišská Nova Ves a ZUŠ Smižany zorganizovali dňa 18. 10. 2019 metodický deň na tému: Klavírna technika ako cesta k štýlovej interpretácii pre učiteľov ZUŠ z okolitých okresov. Prednášajúca bola Mgr. Mária Dravecká.