Mgr. art. Peter Slávik
vedúci predmetovej komisie

Po maturite na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Košiciach v roku 1984 pokračoval v rokoch 1984-92 v štúdiu hry na trúbke na košickom konzervatóriu v triede F. Hrčku. Neskôr pokračoval v štúdiu na VŠMU v Bratislave v triede doc. K. Roška (1997 - 2001).

V rokoch 1989-95 bol členom orchestra DJZ v Prešove. Medzitým vykonával základnú vojenskú službu v Hudbe hradnej stráže na Pražskom hrade. Od roku 1992 je interným pedagógom na košickom konzervatóriu, kde vyučuje hlavý odbor hra na trúbke. V súčasnosti vykonáva funkciu vedúceho oddelenia dychových a bicích nástrojov a zároveň je členom Celoslovenskej odbornej komisie SŠK SR. Pravidelne sa zúčastňuje ako člen odborných porôt na súťažiach ZUŠ, slovenských konzervatórií a taktiež súťažiach v Poľsku a Maďarsku. Je organizátorom odborných seminárov a workshopov v regióne východného Slovenska. Na škole inicioval vznik súboru Big Band (dirigent - A. Harvan) a sám vedie dychový súbor Brass Band. V rokoch 2003-2008 pôsobil externe na Katolíckej Univerzite v Ružomberku. Popri pedagogickej práci je interným členom orchestra Štátneho divadla v Košiciach. Príležitostne spolupracuje tiež s orchestrom divadla J. G. Tajovského v Banskej Bystrici a so Štátnou filharmóniou Košice.