Semináre a skúšky
povinný klavír

TERMÍNY POLROČNÝCH SKÚŠOK :

PONDELOK - 16.1. 2017 od 11:00 hod.

UTOROK- 17.1. 2017 od 12:00 hod.

STREDA- 18.1.2017 od 9:30 hod. do 12:00 hod.

ŠTVRTOK- 19.1. 2017 od 10:00 hod.