MgA. Peter Sklenka

Hru na husliach študoval na Konzervatóriu v Košiciach u K. Petrócziho. V štúdiách pokračoval na AMU v Prahe v triede J. Tomáška. Úspešne sa zúčastnil domácich aj medzinárodných súťaží a medzinárodných majstrovských kurzov vo Weimare a v Gyὅri.V roku 1989 začal pôsobiť v orchestri ŠfK, od roku 1991 ako koncertný majster. Okrem sólistickej činnosti sa venoval aj komornej hudbe v rôznych zoskupeniach: Komorné duo B. Martinů s klaviristkou J. Klečatskou-Juliovou,Quartetto Cassoviae, Sklenkovo kvarteto, Musica classica, Duo concertante s huslistkou a violistkou D. Petzovou, bol koncertným majstrom v súbore Komorní sólisti Košice a Amadeus Chamber Orchestra. Okrem toho bol pozývaný aj do iných komorných orchestrov ako koncertný majster. Účinkoval na mnohých koncertoch doma i v zahraničí (Česko, Nemecko, Holandsko, Belgicko, Luxembursko, Rusko, Maďarsko). Nahral CD s komorným orchestrom Komorní sólisti Košice, samostatné CD Duo Concertante s D. Petzovou. Počas svojho aktívneho hráčskeho obdobia nahral množstvo komorných a sólových diel pre Slovenský rozhlas, Slovenskú televíziu a Český rozhlas. V rokoch 2002-2003 bol členom Malaysian Philharmonic Orchestra v Kuala Lumpur v Malaysii. Od roku 2007 je interným pedagógom husľovej a komornej hry na Konzervatóriu v Košiciach.