Interpretačné semináre a koncerty
oddelenia strunových nástrojov

2018/2019

2017/2018

2016/2017