Mgr. art. Monika Samselyová
pedagóg

Monika Samselyová nar. 9.11.1976 v Považskej Bystrici. V rokoch 1992 - 1997 študovala na Konzervatóriu v Žiline u Jána Figuru ml. hru na flaute. 1997 - 2001 študovala flautu v triede doc. M. Gromovej na Akadémií umení /FMU/ v Banskej Bystrici.

Od   roku   2000   -  2005   bola členkou   Orchestra   Štátneho   divadla   v Košiciach. V minulosti spolupracovala s Orchestrom Štátnej Opery Banská Bystrica.

Od roku 2003 - 2005 pedagogicky pôsobila na súkromnej Základnej umeleckej škole - Krosnianska 1 v Košiciach.. Od roku 2005 pôsobí na Základnej umeleckej škole Jantárová 6 v Košiciach. Od roku 20014 je pedagógom na košickom konzervatóriu, kde vyučuje hlavný predmet hra na flaute.