Mgr. art. Ján Samsely
pedagóg

Ján Samsely nar. 30.6.1981 v Prešove. V rokoch 1995 - 2001 študoval hru na fagot na Štátnom Konzervatóriu v Košiciach v triede Mgr. R. Krajča. 2001 - 2006 študoval vo fagotovej triede doc. J. Martanoviča na Akadémií umení (FMU) Banská Bystrica.

Od roku 2000 - 2005 bol členom orchestra spevohry divadla Jonáša Záborského v Prešove. V roku 2005 je interným členom Opery orchestra Štátneho divadla Košice. Od r. 2001 - 2005 spolupracoval s Opern studio Meráno v Taliansku, kde sa zúčastnil na projektoch ako: Carmina Burana, Jesus Christ Superstar,   Barbier zo Sevili,   Veselá   vdova... Príležitostne  spolupracuje s orchestrom Štátnej Opery Banská Bystrica a orchestrom opery SND.

Pedagogicky   pôsobí   od   roku 2005 na Základnej umeleckej škole Jantárová 6 v Košiciach a od r. 2011 pôsobí na Konzervatóriu Timonova 2 v Košiciach, kde vyučuje hlavný odbor hru na fagote.