Mgr. art. Viola Samborská

Sem vložte podnadpis

Narodila sa v Uzgorode na Ukrajine. Vyštudovala Užgorodske Konzervatórium a Lvovsku Akademiju Múzických umenij. Pracovala ako Pedagóg klavírnej hry na Uzgorodskom Konzervatóriu . V roku 1995 sa presťahovala na Slovensko a pôsobila na košickom Konzervatóriu ako korepetítor a hudobná pedagogička . Popri pedagogickeje práci často spolupracovala so SFK. Vystupovala ako člen orchestra Kombo Konzervatórium . Pravidelne je pozývaná do porôt rôznych detských regionálnych, celoslovenských, medzinárodných súťaži . Prezentuje kosicke Konzervatórium na rôznych podujatiach ako korepetítorka.