Mgr. Ladislav Ružička

Vložte svoj Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 2014 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúra a história. Pred pôsobením na konzervatóriu krátko pracoval v oblasti hotelierstva v USA a na Slovensku.
Na konzervatóriu pôsobí od februára 2016 kde okrem talianskeho jazyka vyučuje aj dejepis.