Mgr. art. Klement Rečlo

Po štúdiách na Strednej všeobecnovzdelávacej škole študoval v rokoch 1964-68 hru na organe u I. Skuhrovej na Konzervatóriu v Bratislave. V štúdiách organovej hry pokračoval na VŠMU v Bratislave u F. Klindu (absolvoval v roku 1973). V tomto roku sa stal asistentom klavírnej hry na Hudobnej fakulte Pedagogickej fakulty v Nitre. V roku 1975 sa prisťahoval do Košíc, kde začal vyučovať na konzervatóriu predmet hra na klavíri. Od roku 1976 prevzal organovú triedu po I. Sokolovi. V roku 1980 bol zo školstva prepustený. V rokoch 1980-89 pôsobil ako organista v Dóme sv. Alžbety. V rokoch 1989-91 bol zamestnaný v zdravotníctve na oddelení sterilizácie a dezinfekcie v dnešnej Nemocnici L. Pasteura. Od roku 1991 až do súčasnosti pôsobí na konzervatóriu, kde vyučuje hlavný odbor - hru na organe a priradené predmety.