Rada školy
pri Konzervatóriu, Timonova 2, Košice

Predsedníčka: Renáta Vadásyová


členovia:

Mgr. Jozef Andrejčák

MUDr. Marek Vargovčák

PhDr. Jana Kovácsová

PaedDr. Július Klein

Mgr. art. Milan Kyjovský

Mgr. art. Štefan Tkáč

Zoltán Bujáki

Marek Dragun

Alžbeta Nováková

Patrik Zastko