Rada školy
pri Konzervatóriu, Timonova 2, Košice

Predsedníčka: Renáta Vadásyová

členovia:

doc. RNDr. Peter Solár, PhD.

RNDr. Martin Smrčo

PhDr. Jana Knežová, PhD.

PaedDr. Július Klein

Mgr. art. Milan Kyjovský

Mgr. art. Štefan Tkáč

Zoltán Bujáki

Marek Dragun

Alžbeta Nováková

Patrik Zastko