Prijímacie skúšky

Riaditeľka Konzervatória Timonova 2 v Košiciach oznamuje termín 2. kola prijímacieho konania do 1. ročníka pre šk. rok 2020/2021, ktoré sa uskutoční dňa 22. 6. 2020 pre tieto odbory:
8227 Q tanec
8228 Q spev
8229 Q 02 hudba - dirigovanie
8229 Q 05 hudba - hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojov
8229 Q 06 hudba - hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, gitare, cimbale, harfe

Prihlášky vyplňte elektronicky. Informácie na tel. čísle: 0910 183 985 alebo na emailovej adrese zastupca@konke.sk