Pozdravy

k 65. výročiu vzniku školy

Blahoželanie od riaditeľstva Hudobnej školy v Kielcach.