Plán práce- október 2016

PLÁN PRÁCE

Konzervatória v Košiciach na mesiac o k t ó b e r 2016

5. 14.00 h.: Umelecká rada v rokovacej miestnosti.

10. Deň otvorených dverí v penzióne na Garbiarskej ulici.

Koncertné vystúpenie žiakov školy.

10.-13. Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov 3. ročníka, Slovenský raj.

Zodp.: Mgr. G. Fotul.

11. 16.30 h.: Koncert mladých umelcov z Katowic v koncertnej sále školy.

Povinná účasť: žiaci a 1. a 2. ročníka. Zodp.: triedne profesorky.

15. Koncert Big bandu a Jazzového ansámblu v Trakanoch.

Zodp.: Mgr. art. P. Slávik.

18. 16.30 h.: Interný koncert žiakov školy v koncertnej sále školy.

Povinná účasť: žiaci 3. roč. Zodp.: triedne profesorky a PhDr. J. Bukovinská.

24. 20.00 h.: Halmi jazz v Halmi Caffe. Hrá improvizačný a jazzový

ansámbel školy. Zodp.: MA J. Kopčák.

25. 16.30 h.: Východoslovenská galéria - klavírny recitál K. Shapran.

Povinná účasť: pedagógovia a študenti klavírneho oddelenia.

Zodp.: Mgr. art. M. Hermanová, vedúca oddelenia.

27. Odchodový deň pred jesennými prázdninami.

Vyučovanie končí o 15.00 hod., budovy školy budú zatvorené od 17.00 hodiny.

28.- 31. Jesenné prázdniny.

Budovy školy budú otvorené v pracovných dňoch čase od 8.00 - 13.00 h.

Dovolenkové lístky s dátumom 28. a 31.10.2016 si vypíšu všetci

pedagogickí zamestnanci.

2.11. Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách.