Plán práce november 2016

PLÁN PRÁCE KONZERVATÓRIA V KOŠICIACH

na mesiac n o v e m b e r 2016

2. Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách.

14.15 h.: Štvrťročná klasifikačná porada, pracovná porada.

Povinná účasť pre všetkých pedagógov školy.

18.00 h.: Konzervatoristi v GES klube. Zodp.: MA J. Kopčák.


4. 14.30 h.: Schôdze Rodičovskej rady - plenárka, triedne aktívy, informácie

po oddeleniach.


8. 16.30 h.: Koncert žiakov partnerskej školy z Ostravy v koncertnej sále školy.

Povinná účasť: študenti klavírneho, sláčikového a dychového oddelenia.

Zodp.: vedúci jednotlivých oddelení.


9. Mladá hudba v Halmi Caffe. Účinkujú študenti školy. Zodp.: MA J. Kopčák.


10. Horovov Zemplín - súťaž v umeleckom prednese.

Účasť vybraných študentov odboru HDU. Zodp.: Mgr. M. Vilhanová.


11. 8.30 - 13.00 h.: Koncerty žiakov školy v Dome umenia pre SPŠ elektrotechnickú a SOŠ technickú. Zodp.: MgA. B. Buráš, riaditeľ školy.

17.00 h.: Stužková slávnosť 4. B triedy v hoteli Hilton.

Zodp.: PaedDr. T. Kastelovičová.


15. 10.00 h.: Prehrávky na koncert v Dome umenia pri príležitosti 65. výročia založenia školy. Komisia: Umelecká rada školy.

Harmonogram pripraví Mgr. art. I. Čisáriková, zást. riad. školy.

16.30 h.: Koncert pedagógov školy v koncertnej sále školy.

Povinná účasť: študenti 5. a 6. ročníka. Zodp.: triedne profesorky.


15.-19. Medzinárodná akordeónová súťaž v Poprade s účasťou našich žiakov.

Zodp.: Mgr. J. Demjan.


16. 10.00 h.: Slávnosť oceňovania študentov pri príležitosti Dňa študentov v SPŠ elektrotechnickej. Škola participuje programom.


17. Štátny sviatok.


18. Riaditeľské voľno pre študentov školy.

Dovolenkový lístok na tento deň si vypíšu pedagogickí zamestnanci, ktorí majú pracovnú zmluvu od septembra 2016. Ostatní pedagógovia sa budú zaoberať štúdiom školskej legislatívy.

Budovy školy budú otvorené v čase od 8.00 - 13.00 hodiny.


23. 13.00 h.: Umelecká rada školy. Informácie dodatočne.


24.-1.12. Umelecký zájazd Symfonického orchestra školy do Kielc - Poľsko.

Zodp.: MgA. B. Buráš, riaditeľ školy.


26. 18.00 h.: Stužková slávnosť 4. A triedy. V GES klube. Zodp.: Mgr. K. Jakabová.


27. 17.00 h.: Benefičný koncert v Dome umenia. Zodp.: MA J. Kopčák.


28.-1.12. Prehliadka mladých slovenských organistov v koncertnej sále školy.

Zodp.: Mgr. art. E. Dzemjanová, ArtD.


29.-1.12. PRO EDUCO, Spoločenský pavilón, prezentácia školy. Zodp.: R. Vadasyová.


30. 20.00 h.: Jazzový ansámbel v Halmi Caffe. Zodp.: MA J. Kopčák.