Plán práce 
december 2016

PLÁN PRÁCE

Konzervatória v Košiciach na mesiac  d e c e m b e r  2016

1. Prehliadka mladých slovenských organistov v Košiciach.

Zodp.: Mgr. art. E. Dzemjanová, ArtD.

3. Od 9.00 h.: Deň otvorených dverí pre všetky odbory okrem HDU.

Podrobnosti budú na osobitnom ozname. Zodp.: Mgr. S. Sidorová, zást. riad. školy.

6. 16.30 h.: Interný koncert žiakov školy v koncertnej sále školy. Povinná účasť:

žiaci 3. A, B triedy. Zodp.: PhDr. J. Bukovinská a triedne profesorky.

8. Koncertné vystúpenia žiakov školy pre študentov Strednej cirkevnej zdravotníckej školy v aule teologickej fakulty. Zodp.: MgA. B. Buráš, riaditeľ školy.

- 13.00 h.: Predstavenie M. Shneider Trnavský - Skúška na koncert.

Premonštrátske gymnázium, Kováčska č. 28. Zodp.: Mgr. K. Gremanová.

- 14.00-19.00 h.: Generálna skúška a koncert ZUŠ Jantárova v koncertnej sále školy.

- 16.00 h.: Koncert gitarovej a cimbalovej triedy v kaštieli v Budimíre.

Zodp.: MgA. J. Haluza.

- 17.45 h.: Vysielanie RTVS o škole pri príležitosti 65. výročia založenia školy.

Zodp.: MgA. B. Buráš, riaditeľ školy.

12. 19.00 h.: Mladá hudba v Halmi Caffe. Zodp.: MA J. Kopčák.

13. 19.00 h.: Koncert pri príležitosti 65. výročia založenia školy v Dome umenia. Povinná účasť: všetci pedagógovia a žiaci školy.

15. 18.00 h.: Adventný benefičný koncert študentov speváckeho oddelenia v seminárnom kostole sv. A. Padiánskeho, Hlavná č. 81.

Povinná účasť: žiaci 1. a 2. ročníka. Odporúčame účasť aj ostatným žiakom školy.

Zodp.: Mgr. K. Gremanová a triedne profesorky.

19. Vystúpenie Improvizačného ansámblu a L. Kollegovej v rámci vianočných koncertov pre stredné školy. Zodp.: MgA. B. Buráš, riaditeľ školy.

22. 9.00-11.00 h.: Školské kolo SŠK SR v hre na husliach v koncertnej sále školy.

Zodp.: Mgr. art. M. Kyjovský.

Odchodový deň na vianočné prázdniny.

Vyučovanie končí o 11.35 hodine. Budovy školy budú otvorené do 15.00 hodiny.

___________________________________________________________________________________

23.-5.1. Vianočné prázdniny.

Budova školy na Timonovej bude v pracovných dňoch v prevádzke v čase

od 8.00 - 13.00 hodiny.

Na Moyzesovej bude budova školy zatvorená.

Dovolenkové lístky si vypíše do 17.12.2016 každý pedagogický zamestnanec takto:

1. lístok na dni 23.12.-30.12.2016, spolu 5 pracovných dní. Pani Janošková spracuje

dovolenkové lístky podľa aktuálneho zvyšného počtu dní dovolenky u každého pedagóga osobitne.

2. lístok na dni: 2.1.-5.1.2017, spolu 4 pracovné dni.

9.1. Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách riadne podľa rozvrhu hodín.