Mgr. art. Jana Pavlinská

Po maturite na  Konzervatóriu v Košiciach, v klavírnej triede J. Debreovej, pokračovala v štúdiu dejín umenia - hudobnej teórie a kritiky na VŠMU v Bratislave, ktoré absolvovala v roku 1984. Do roku 1989 pracovala v umeleckej agentúre Slovkoncert ako hudobná dramaturgička. Od roku 1989 až do súčasnosti pôsobí na košickom konzervatóriu, kde vyučuje hudobnú teóriu a hru na klavíri (povinný klavír). Popri pedagogickej práci sa venuje hudobno-kritickej činnosti (publikuje v odborných časopisoch - Hudobný život a regionálnej tlači).