Mgr. art. Štefan Pálfi

Pochádza zo Sečoviec. Po ukončení štúdia na Konzervatóriu Timonova v Košiciach študoval herectvo na Akadémii umení v Banskej Bystrici. V súčasnosti študuje na Janáčkovej akadémii v Brne jazzový klavír. Aktívne sa venuje spievaniu v hudobno-kabaretnom zoskupení Traja z raja. Na Konzervatóriu vyučuje spev.