Koncert žiakov na Konzervatóriu v Ostrave
1. februára 2017