Oddelenie strunových nástrojov
                               hra na harfe, husliach, viole, violončele a kontrabase (8229 Q 06) hra na cimbale (8229 Q 06) hra na gitare (8229 Q 06)