Oddelenie spevu
študijný odbor: sólový spev - operný (8228 Q)

email: konkespev@gmail.com