Oddelenie skladby, dirigovania, organu a hudobnoteoretických predmetov