Oddelenie hudobno - dramatického umenia
študijný odbor - herecká tvorba (8226 Q)