Oddelenie dychových a bicích nástrojov
študijné odbory: hra na flaute, hoboji, klarinete, saxofóne, fagote, trúbke, lesnom rohu, pozaune a tube (8229 Q 05), hra na bicích nástrojoch (8229 Q 05)