O predmete - jazz a improvizácia

Vyučovanie predmetu Jazz a improvizácia začalo na konzervatóriu v školskom roku 2015/16

ako voliteľný predmet pre študentov, ktorí majú záujem naučiť sa niečo viac z oblasti

improvizácie a súčasnej hudby.

Predmet sa rozdelil do hodín:

Teoretické vyučovanie predmetov

Oddelenie hudobno-teoretických predmetov a dirigovania

  • Jazzová harmónia a kompozícia - základy harmónie, hudobných foriem a komponovanie vlastných skladieb na daný materiál.
  • Jazzová sluchová analýza - rozvíjanie hudobného sluchu (počúvanie melódií a harmónií a ich následný zápis).
  • Práca na polyrytmike.

Praktické vyučovanie predmetov - zabezpečuje Oddelenie dychových a bicích nástrojov

  • Improvizačný ansámbel - ansámbel, ktorý má široké štýlové zameranie. Podkladom pre interpretáciu sú kompozície vytvárané študentmi na hodinách Jazzovej harmónie. Študenti sú vedení k spontánnosti a improvizácii.
  • Jazzový ansámbel - je ansámbel pre pokročilejších študentov - zameranie je na jazzové štandardné skladby "straight ahead" obdobia.


Okrem vyučovacieho procesu sú študenti aktívni na mimoškolských neformálnych koncertoch, ktoré organizuje profesor týchto predmetov MA Ján Kopčák, v čajovni Halmi Caffé v centre Košíc. Tieto koncerty sa uskutočňujú každý mesiac a vystupujú na nich obidva ansámble. Po programe je vždy jam session, ktorá je otvorená pre všetkých.